Loka textkonsults tjänster 

Loka textkonsult erbjuder tjänster inom informations- och dokumentationsområdet. Målet är alltid att ta fram så bra och tydlig information som möjligt.

 

Språkgranskning

Språkgranskning är det vi tycker allra bäst om, och vi granskar och bearbetar alla typer av texter. Vi kan hjälpa er med allt från enklare korrekturläsning till en total omarbetning av en text för att anpassa den till en ny läsargrupp.


 

Exempel på uppdrag inom språkgranskning kan vara:

  • Korrekturläsning för att undvika språkfel som felaktig meningsbyggnad och stavfel.
  • Bearbetning av rapporter, artiklar, årsredovisningar och andra texter för att göra dem så korrekta och tydliga som möjligt.
  • Omvandling av informationen på er hemsida till Klarspråk eller Lättläst för att nå ut till fler läsare.


 

Klicka här för att läsa hur Institutet för språk och folkminnen definierar Klarspråk.


 

Klicka här för att läsa hur Myndigheten för tillgängliga medier förklarar vad Lättläst är.

 

Textproduktion

Enligt undersökningar har en text cirka fem sekunder på sig att fånga läsarens intresse. Webbtexter har man som läsare ännu mindre tålamod med. Därför är det viktigt att ta fram tydliga och intressanta texter för att nå ut med sitt budskap.


 

Andra undersökningar visar att var fjärde vuxen i Sverige dagligen stöter på texter som de har svårt att förstå. Kanske behöver ni se över informationen på er hemsida för att göra den mer tillgänglig? Loka textkonsult kan hjälpa er med det. Vi har kunskaper inom både Lättläst, Klarspråk och så klart "vanlig" svenska.


 

Översättning

Vi översätter mellan svenska och engelska och kan hjälpa till med kontakter för översättningar mellan andra språk.

 

Teknikinformation

Dokumentationen är en viktig del av kundens upplevelse av en produkt och spelar roll för kundens helhetsbild av företaget som tillhandahåller produkten.


 

Tydlig information som är anpassad efter användaren minskar risken för handhavandefel. Bra dokumentation kan också göra det interna arbetet effektivare och säkrare, och göra det lättare att sätta in ny personal i ett korrekt arbetssätt.


 

Loka textkonsult har lång erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation som till exempel:

  • Instruktionsböcker
  • Reparationsböcker
  • Användarmanualer
  • Datablad
  • Utbildningsmaterial


 

Vi har lång erfarenhet av "Regelverk FMV Materielpublikationer" och FMV:s produktionsmiljöer för materielpublikationer. I vårt kontaktnät finns också experter på grund- och förvaltningsdata, tekniska order, underhållsberedningar och systemsäkerhet enligt FMV:s riktlinjer.

 

 

Kontakta oss gärna för mer information!