Oavsett om det handlar om hemsidor, instruktionsböcker, säljbrev eller utbildningsmaterial är det viktigt med tydlig och mottagaranpassad information.


 

Loka textkonsult kan hjälpa till med allt från framtagning av tekniskt avancerade manualer till granskning och bearbetning av kortare texter. Vi kan också göra er information tillgänglig för fler läsare, t.ex. genom att använda Klarspråk eller Lättläst eller översätta till andra språk.


 

Det betyder att ni kan fokusera på det ni gör bäst och känna er trygga i att vi hjälper er med informationen.